Velg en side

Hvorfor BHT ?

Bli en god leder

Bruk oss til å få et lovpålagt internkontrollsystem på plass. Få hjelp til å tilpasse HMS-systemet slik at det blir enkelt å bruke gjennom året.

Få fornøyde ansatte som gleder seg til å jobbe

Vi tar tak i sykefraværet, hjelper med konflikter, kurser ansatte i hvordan de skal oppføre seg mot hverandre og gir tips til hvordan virksomheten skal få ansatte til å trives på jobb

sørg for et forsvarlig arbeidsmiljø

Setesdal Bedriftshelsetjeneste hjelper virksomheten med å følge opp at arbeidsmiljøet er innenfor de rammene som lovverket sier. Kunnskap om bransjerisiko og helsekonsekvenser er essensielt for å lykkes.

Hva våre kunder sier

Setesdal Brannvesen IKS

“Setesdal Brannvesen IKS har fått særdeles god støtte, lærdom og veiledning fra Setesdal Bedriftshelsetjeneste (SBHT) innenfor organisasjonsutvikling, lederstøtte, lederutvikling, konflikthåndtering, og arbeidsmiljøutvikling.
Dette har vært gjennomført som individuell veiledning, kortere undervisninger og som lengre prosesser.
Fra de introduserte seg første gang hos oss, opplevde vi det som en positiv opplevelse, hvor SBHT fremstår profesjonelle med faglig dyktighet, respektfulle, og kommuniserer på en praktisk, folkelig og forståelig måte.”

Olav Nese | Konstituert brannsjef, Setesdal Brannvesen IKS

Byglandsfjord Sag AS

“Byglandsfjord Sag har vært igjennom en hektisk periode med stor etterspørsel i markedet. Kvalitet og leveringstid er viktig. Vi hadde ikke klart å lykkes i dette uten god innsats fra de ansatte.
Setesdal Bedriftshelsetjeneste har vært en viktig samarbeidspartner for Byglandsfjord Sag. Den hjelpen vi har fått gjennom deltagelse på vernerunder, deltagelse i AMU og kurs har vært viktig. BHT sitt bidrag i arbeid med det psykososiale arbeidsmiljøet har vært og er en viktig suksessfaktor. Vi er godt fornøyde med samarbeidet vi har med Setesdal BHT.”

Per Arne Teslo | Daglig leder, Byglandsfjord Sag

Indre Agder Transport AS

«Vi har vært tilknyttet BHT i flere år og hatt besøk av fysioterapeut og sykepleier på sjåførsamlinger med fokus på alt fra sitte og arbeidsstillinger til livsstilsholdninger.
BHT har det siste året bistått organisasjonen med å utvikle tydeligere rutiner, og gitt oss verktøy for å følge opp rutinene.
Dette har gitt oss en bedre effektivitet og en klarere rollefordeling i administrasjonen.
Videre har det vært jobbet med kommunikasjon og det har hjulpet oss med å kommunisere bedre med hverandre,
som igjen har hatt god effekt for at vi sammen skal nå bedriftens felles mål samtidig som vi bevarer våre gode verdier.
Setesdal Bedriftshelsetjeneste har mye kunnskap og veldig dyktige ansatte på områder vi ikke har visst om før denne prosessen,
og vi kan anbefale alle medlemmer om å benytte deres tjenester.»

Rune Thorsen |Daglig leder, Indre Agder Transport

Byggfirma Vegard Hodne AS 

«Lokal tilhørighet og tilgjengelighet var det absolutt viktigste for oss da vi skulle
finne ny bedriftshelsetjeneste.
Med det har vi kunnet ha tett samarbeid for å bygge opp et svært godt og individuelt tilpasset HMS-system som fungerer
for vårt firma og ansatte.
Det å ha en BHT som er lokal og som kan møte oss der vi er, det er gull verdt for en liten håndverksbedrift.
Våre ansatte får da oppfølging og kursing i tema som er relevante for vår yrkesgruppe. I høst har Psykisk helse vært på agendaen og vi fortsetter 2023 med å følge den tråden sammen med Setesdal Bedriftshelsetjeneste.»

Vegard Hodne | Daglig leder, Byggfirma Vegard Hodne

Hjem     Kurs     Om oss     Kontakt

Verksvegen 4,

4735 Evje

948 64 387