Velg en side

Lederutviklingsprogram

Innhold

God ledelse er en viktig forutsetning for å få en til en effektiv og lønnsom drift, forebygge sykefravær og legge til rette for et godt arbeidsmiljø.

Mange førstelinjeledere og mellomledere mangler lederkompetanse. Noen går kanskje fra rollen som kollega til rollen som sjef. Dette programmet er utviklet for bedrifter/virksomheter som ønsker å gi denne gruppen ledere mer kompetanse og trygghet i lederrollen.

Hva lærer du?

 • Lederne som deltar skal få økt lederkompetanse.
  Det innebærer å gi lederne:

  • en innføring i grunnleggende praktisk ledelse
  • økt forståelse for lederrollen
  • økt trygghet i lederrollen
  • motivasjon til å fortsette som leder
  • motivasjon til å lære og utvikle seg videre i rollen

Moduler

Kickoff
 • Bakgrunn og målsetting
 • Bli kjent øvelse
 • Plan for programmet og forventninger til deltakere
 • Bedriftens forventninger til lederrollen
 • Introduksjon og oppstart «Personlig lederutviklingsprosjekt»
Samling 1: Å ta lederrollen

Fokus på sentrale aspekter ved det å tre inn i en lederrolle.

 • Hva innebærer lederrollen
  (Buddy->Boss)
 • Hva er ledelse
 • Lederen som rollemodell
 • Styrker og utviklingsområder i lederrollen
 • Vanlige dilemmaer og utfordringer i lederrollen
Samling 2: Kommunikasjon som et lederverktøy

Fokus på hvordan kommunikasjon med medarbeidere er et lederverktøy.

 • Personlighet og Relasjon
 • Å skape tillit i lederrollen gjennom å motivere, gi tilbakemeldinger og oppfølging av medarbeidere
 • Dialog med medarbeidere
 • Å kommunisere endringer / Å lede i endring
Samling 3: Arbeidsmiljø, trygg kultur og veiledning av medarbeidere

Fokus på arbeidsmiljø og trygg kultur og hvordan du som leder kan påvirke dette, samt veiledning og opplæring av medarbeidere

 • Arbeidsmiljø
 • Trygg kultur
 • Samarbeid
 • Opplæring, veiledning og utvikling av medarbeidere
Samling 4: Å stå stødig i krevende situasjoner

Fokus på hvordan ledere kan håndtere krevende situasjoner på en hensiktsmessig måte.

 • Den viktige samtalen
 • Konflikt og konflikthåndtering
 • Sykefravær/nærværs-oppfølging
 • Mobbing og trakassering
Samling 5: Konflikthåndtering, medarbeidersamtalen

Fokus på hvordan skape gode medarbeiderdialoger og hvordan du som leder kan møte konflikter.

 • Dialogisk kommunikasjon
 • Medarbeidersamtalen
 • Konfliktforståelse
 • Konflikthåndtering
Målgruppe
 • Ledere
 • Produksjonsleder/førstelinjeleder
 • Mellomledere, verneledere og tillitsvalgte

Både nye og mer erfarne ledere, med og uten personalansvar, skal kunne ha nytte av programmet

Pris

12.000,-

Påmeldingsfrist: 20.08.24

Detaljer

Fysisk kurs

6 samlinger

 • 03.09.24 kl. 18:00-21:00
  Kick-off
 • 17.09.24 kl. 18:00-21:00
  Samling/workshop 1
 • 15.10.24 kl. 18:00 – 21:00
  Samling/workshop 2
 • 12.11.24 kl.18:00-21:00
  Samling/workshop 3
 • 10.12.24 kl.18:00-21:00
  Samling/workshop 4
 • 14.01.25 kl.18:00-21:00
  Samling/workshop 5